كـــاربر گــرامی :
واحد مقدمات بافندگی شركت فرش نگارستان مجهز به ماشین آلات و دستگاههای مدرن و به روز همچون Volkmann 06 , Volkmann 07 جهت تابندگی نخهای چله و چند لاكنی می باشد . همچنین در این واحد از كارخانه می توان به دستگاههای پیـچش تمام كامپیوتری جهت پیچش قرقره های چله اشاره نمود .
با توجه به مطالب ذكر شده ، شركت فرش نگارستان قادر به تولید چله مناسب جهت استفاده در ماشین آلات مدرن بـافندگی اعــم از Schonher ، UCL ، CRX 82  CRX 83 ، HLX و مابقی ماشین آلات بافندگی می باشد .